top of page
Dieser Kurs kann nicht mehr gebucht werden.

NAEMT TCCC for Medical Personnel

Rozšířený kurz poskytování trauma péče v bojových podmínkách

  • Beendet
  • 10 000 českých korun
  • Elite Training Center Lhenice, Netolická 456, 38402 Lhenice

Beschreibung

16 hodinový kurz certifikovaný americkou NAEMT https://www.naemt.org (celosvětově uznávaný certifikát). Kurz TCCC for MP (Medical Personnel), je zejména určen pro zdravotnický personál (zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, lékaře) z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, AČR a příslušníků aktivních záloh, zajímající se o problematiku bojové medicíny. Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích. Studenti navážou na předchozí získané dovednosti a rozšíří je o náročnější techniky. Během praktických drilů na modelech na živé tkáni, získáte dovednosti, sloužící k rozšířené stabilizaci trauma pacienta. Obsah: Junctional haemorrhage (rozšířené techniky kontroly spojnicových krvácení) Techniky chirurgického zajištění dýchacích cest Imobilizace krční páteře a extrakce pacienta Diagnostika a terapie poranění trupu Rozšířená terapie šoku Techniky imobilizace dlouhých kostí a pánve Popáleniny a jejich terapie v bojových podmínkách Terapie penetrujících poranění oka Využití transportních prostředků


Umbuchung & Kündigung

V případě, že jste se zarezervovali na kurz, zaplatili jste zálohu a na kurz se nedostavíte, propadá záloha pořadateli kurzu.


Kontaktangaben

+ 608081979

elite.lhenice@gmail.com

Nejsme plátci DPH Netolická 456, 384 02 Lhenice, Jihočeský kraj, Czechia

bottom of page